Publikacje naukowe:

 

Napiórkowska – Orkisz M, Olszewska J: Postawy rodziców i pracowników ochrony zdrowia, wobec noworodków urodzonych na granicy zdolności życiowych, Polski przegląd nauk o zdrowiu nr 1/2017

 

Napiórkowska – Orkisz M, Olszewska J: Wpływ holistycznej opieki nad pacjentem OITN, na psychologiczne i fizyczne aspekty wcześniactwa, Polski przegląd nauk o zdrowiu nr 1/2017

 

Napiórkowska – Orkisz M, Babińska Z: Położna wobec skuteczności, nauczania i promowania naturalnych metod planowania rodziny, na przykładzie metody objawowo – termicznej Josefa Rötzera, Polski przegląd nauk o zdrowiu, nr 2/2017

 

Olszewska J, Napiórkowska – Orkisz M, Czerwińska – Osipiak A: Opieka nad rodzicami w żałobie po wewnątrzmacicznym obumarciu płodu i obumarciu jednego z bliźniaków w ciąży wielopłodowej, Polski przegląd nauk o zdrowiu, nr 2/2017

 

Napiórkowska – Orkisz M, Olszewska J: Położna wobec motywów i skutków aborcji, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kübler-Ross, monografia 2017

 

Napiórkowska – Orkisz M, Olszewska J: Rola personelu medycznego we wsparciu psychicznym kobiety i jej rodziny po przebytym poronieniu, Pielęgniarstwo Polskie nr3/2017

 

Napiórkowska - Orkisz M, Olszewska J: Etyka w resuscytacji, Pielęgniarstwo Polskie, nr 3 (65) 2017

1. ETYKA W RESUSCYTACJI

2.  POSTAWY RODZICÓW I PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA WOBEC NOWORODKÓW URODZONYCH NA GRANICY ZDOLNOŚCI ŻYCIOWYCH

3. WPŁYW HOLISTYCZNEJ OPIEKI NAD PACJENTEM OITN NA PSYCHOLOGICZNE I FIZYCZNE ASPEKTY WCZEŚNIACTWA

4. OPIEKA NAD RODZICAMI W ŻAŁOBIE PO WEWNĄTRZMACICZNYM OBUMARCIU PŁODU I OBUMARCIU JEDNEGO Z BLIŹNIAKÓW W CIĄŻY WIELOPŁODOWEJ

5. POŁOŻNA WOBEC SKUTECZNOŚCI, NAUCZANIA I PROMOWANIA NATURALNYCH METOD PLANOWANIA RODZINY, NA PRZYKŁADZIE METODY OBJAWOWO - TERMICZNEJ

6. POŁOŻNA WOBEC MOTYWÓW I SKUTKÓW ABORCJI, STR 915 - 926

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kübler-Ross, druk w monografii „Holistyczny wymiar współczesnej medycyny” tom III, Białystok, 2017